ul. Towarowa 13/4B
10-416 Olsztyn
(89) 522-28-75
Usługi

Oferowane przez nas usługi skierowane są do zakładów produkcyjnych między innymi wytwórni, mieszalni, przechowalni pasz. W swojej ofercie mamy kompleksową obsługę takich inwestycji, która obejmuje:

  • wykonanie projektów technicznych branży technologicznej i budowlanej
  • wznoszenie konstrukcji
  • kompletację, dostawę, montaż maszyn i urządzeń wszystkich linii technologicznych
  • naprawę, modernizację i renowację urządzeń na istniejących liniach technologicznych
  • bieżące utrzymanie ruchu na liniach produkcyjnych
  • wykonujemy sieci wentylacyjne, sieci sprężonego powietrza
  • wykonujemy elementy nietypowe wg. dokumentacji
  • bierzemy udział w rozruchu technologicznym

Spółka Rempasz oferuje klientom fachowe doradztwo odnośnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych, oferowanych maszyn i urządzeń, a także najbardziej optymalnych technologii. Mogą Państwo liczyć na nasz wykwalifikowany personel, rzetelność i doświadczenie.

Aby minimalizować negatywne skutki związane z remontami i modernizacjami zakładów dostosowujemy się do wymagań naszych inwestorów, wyrażamy zgodę na wykonywanie prac przy wydłużonym dniu pracy, oraz w dni wolne, przez co mamy krótkie terminy realizacji, a częstokrotnie umożliwiamy inwestorom ciągłość procesów produkcyjnych. Na wykonywane prace udzielamy gwarancji.

Aby zapewnić Państwu pełen komfort jako wykonawca prac bierzemy pełną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów BHP, p-poż, a także za działania naszych pracowników. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej Spółki Rempasz. Mienie, które powierza nam inwestor (nieruchomości, stacjonarne maszyny, urządzenia, instalacje wszelkiego typu itp.) jest objęte ubezpieczeniem na kwotę 30000000,00 złotych (trzy miliony złotych). Dodatkowo pracownicy spółki RemPasz są szkoleni w zakresie przestrzegania zasad i norm obowiązujących na inwestycjach, a także objęci zbiorowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.