ul. Towarowa 13/4B
10-416 Olsztyn
(89) 522-28-75
Strona główna

Spółka Rempasz została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000301810 z dniem 16 kwietnia 2008 roku jednakże jest firmą mającą wieloletnie doświadczenie, niemniej jednak dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozpoczął się wraz z utworzeniem Spółki z o.o.

Nasze kompetencje poparte są licznymi inwestycjami, za którymi stoi wykwalifikowany personel. Misją spółki jest wykonywanie usług spełniających potrzeby i wymagania inwestorów z branży przemysłu paszowego.

Wykonujemy szeroki zakres usług związanych z kompleksową obsługą różnego rodzaju zakładów produkcyjnych między innymi wytwórni, mieszalni, przechowalni pasz. Wykonujemy prace projektowe branż technologicznych i budowlanych, opracowujemy dokumentację konieczną do uzyskania pozwoleń, wznosimy konstrukcje, kompletujemy, montujemy i naprawiamy urządzenia wykorzystywane w przemyśle przetwórczym i paszowym, zajmujemy się bieżącym utrzymaniem ruchu na liniach technologicznych i produkcyjnych.

Odbiorcami naszych usług są w większości producenci i eksporterzy pasz, koncentratów, premiksów oraz preparatów mlekozastępczych. Jest to specjalistyczna wykwalifikowana branża wymagająca od nas głównie usług związanych z pracami spawalniczymi, oraz ślusarskimi, a także  kompleksowej obsługi w zakresie montażu urządzeń, maszyn, wentylacji itd.

Spółka wykonuje usługi na terenie całego kraju, jesteśmy otwarci na propozycje współpracy od inwestorów zagranicznych.